Financijski dokumenti

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA (transparentnost_gk_06-2024)
JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA (transparentnost_gk 05_2024)
JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA (transparentnost 04_gk_2024)

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA (transparentnost_gk_03-2024)

JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA (transparentnost_gk_022024)

IZVRŠENJE PRORAČUNA 2023. (IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 31.12.2023.) (IZVRŠENJE PRORAČUNA 2023)
JAVNA OBJAVA INFORMACIJA O TROŠENJU SREDSTAVA (transparentnost_gk_2024)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 31.12.2023. (Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.1.3)
REFERENTNA LISTAPOTVRDABILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2023. GODINU
FINANCIJSKI PLAN ZA 2024 I PROJEKCIJE ZA 2025 I 2026 (FIN.PLAN ZA 2024.)

DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023 (2.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA ZA 2023.)

I Izmjene plana nabave 2024 (I Izmjene plana nabave)
PLAN NABAVE ZA 2024 (PLAN NABAVE ROBA RADOVA I USLUGA ZA 2024. GODINU)

DRUGE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2023. (DRUGE IZMJENE PLANA NABAVE ROBA RADOVA I USLUGA ZA 2023. GODINU)
PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE (Kopija PRVE IZMJENE PLANA NABAVE ROBA RADOVA I USLUGA ZA 2023. GODINU)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. + PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.(FIN.PLAN ZA 2023+PROJEKCIJE-IIPLAN 2023.)

FINSNCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 31.12.2022.(Bilješke 2022.

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (1)

Potvrda (5)

Referentna stranica

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 31.12.2022. (referentna stranicaPOTVRDAObrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.3 (1)FIN.BILJEŠKE 2022)

II.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLANA ZA 2022.II.IZMJENE I DOPUNE FIN.PLAN ZA 2022

Obrasci_financijskih_izvjestaja_v_8.0.2
BILJEŠKE
referentna stranica

1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022 – 1. rebalans 2022

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2021. (31.12.2021.-SVEUKUPNI, FIN.BILJEŠKE 01.01.-31.12.2021., POTVRDA FINA, REFERENTNA STRANICA UZ FIN.IZVJEŠTAJ ZA 2021.)

PLAN NABAVE 2023

PLAN NABAVE 2022 (PLAN NABAVE 2022)

FINANCIJSKI PLAN 2022 I PROJEKCIJE ZA 2023-2024 (FIN.PLAN ZA 2022.+PROJEKCIJE 2023.+2024)

REBALANS 2021 (1.REBALANS FIN.PLANA ZA 2021)

PLAN NABAVE ZA 2021 (PLAN NABAVE 2021)

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.12.2020. (POTVRDA FINAREF.STR. IZVJEŠTAJFIN.BILJEŠKE 202031.12.2020.-SVEUKUPNI)

FINANCIJSKI PLAN ZA 2021 I PROJEKCIJE ZA 2022-2023 – (FIN.PLANA 2021.+PROJEKCIJE 2022.+2023)
2. izmjene i dopune financijskog plana za 2020.2.REBALANS FIN.PLANA 2020Odluka
1. Izmjene i dopune financijskog plana (1.REBALANS FIN.PLANA 2020)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019 I BILJEŠKE SVEUKUPNI_31_12_2019FIN.BILJEŠKE2019
FINANCIJSKI PLAN 2020 + PROJEKCIJE – FIN.PLAN ZA 2020.+PROJEKCIJE
PLAN NABAVE 2020 – PLAN NABAVE 2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 30.6.2019 (30.06.2019-SVEUKUPNI)
1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019 TE PROJEKCIJE ZA 2020-2021 (1. REBALANS-FIN.PLAN 2019.+ PROJEKCIJE 2020.-2021.Obrazloženje 1.izmjena i dopuna fin.plana 2019.)
PLAN NABAVE- PLAN NABAVE 2019
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU – 31.12.2018.-SVEUKUPNIFIN.BILJEŠKE 31.12.2018.
2. REBALANS ZA 2018. – 2.izmjene i dopune fin.plana 2018.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 – FIN.PLAN 2019.+ PROJEKCIJE 2020.-2021.
1. REBALANS – 1.izmjene i dopune fin.plana 2018.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 30.09.2018. – SVEUKUPNI 30.09.2018
PLAN NABAVE 2018 – IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 30.06.2018. – 30.06.2018.-SVEUKUPNI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 31.03.2018. – FIN.IZVJEŠTAJ 31.03.2018.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.GOD, BILJEŠKE, ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA (31.12.2017.-SVEUKUPNI, BILJEŠKE, ODLUKA – DECISIONE)
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 I PROJEKCIJE ZA 2019 I 2020 (OBRAZLOŽENJE T.D.V.-G.I.I. NARIDOLAFIN.PLAN 2018.+ PROJEKCIJE 2019.-2020.)
PLAN NABAVE – PIANO DEGLI ACQUISTI 2018 (PLAN NABAVE – PIANO DEGLI ACQUISTI 2018)
1.REBALANS ZA 2017 I ODLUKA (1.REBALANS 2017. I odluka)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 30.06.2017.30.06.2017-SVEUKUPNI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.03.2017. – 31.03.2017.-SVEUKUPNI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016 – 31.12.2016. SVEUKUPNI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 I PROJEKCIJE ZA 2018 I 2019

obrazlozenje-iz-programa

PLAN NABAVE 2017

30-09-2016-sveukupni
SVEUKUPNI 30.06.2016
IZJAVA – DA NEMA SUKOBA INTERESA
Financijski izvještaj za 2015.
Plan financijskih potreba za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
Financijski izvještaj za I. tromjesečje 2015.
Financijski izvještaj za I. tromjesečje 2015.
Financijski izvještaj 2014
Financijski izvještaj 2014 – obveze
Financijski izvještaj 2014 – bilješke

Skip to content