Dokumenti

Planovi i programi

PLAN I PROGRAM RADA ZA P.G. 2017/18 (Plan i program rada za 2017-18)
Godišnje izvješće rada za p.g.2016-17
naridola-godisnji-plan-2016-2017
godisnje-izvj-2015-16
GODIŠNJI PLAN 2015-2016
Godišnje izvj.2014-15
Godišnji plan i program za p.g. 2014/2015
Kurikulum za p.g. 2014/2015
Godišnje izvješće za p.g. 2013/2014
Godišnji plan i program za p.g. 2013/2014
Plan nabave za 2014.

Pravilnici

PRAVILNIK O UPISU DJECE U VRTIĆ

Financijski dokumenti

1. Izmjene i dopune financijskog plana (1.REBALANS FIN.PLANA 2020)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2019 I BILJEŠKE SVEUKUPNI_31_12_2019FIN.BILJEŠKE2019
FINANCIJSKI PLAN 2020 + PROJEKCIJE – FIN.PLAN ZA 2020.+PROJEKCIJE
PLAN NABAVE 2020 – PLAN NABAVE 2020
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 30.6.2019 (30.06.2019-SVEUKUPNI)
1. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019 TE PROJEKCIJE ZA 2020-2021 (1. REBALANS-FIN.PLAN 2019.+ PROJEKCIJE 2020.-2021.Obrazloženje 1.izmjena i dopuna fin.plana 2019.)
PLAN NABAVE- PLAN NABAVE 2019
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2018.GODINU – 31.12.2018.-SVEUKUPNIFIN.BILJEŠKE 31.12.2018.
2. REBALANS ZA 2018. – 2.izmjene i dopune fin.plana 2018.
FINANCIJSKI PLAN ZA 2019 I PROJEKCIJE ZA 2020 I 2021 – FIN.PLAN 2019.+ PROJEKCIJE 2020.-2021.
1. REBALANS – 1.izmjene i dopune fin.plana 2018.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 30.09.2018. – SVEUKUPNI 30.09.2018
PLAN NABAVE 2018 – IZMJENE I DOPUNE
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 30.06.2018. – 30.06.2018.-SVEUKUPNI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 31.03.2018. – FIN.IZVJEŠTAJ 31.03.2018.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017.GOD, BILJEŠKE, ODLUKA UPRAVNOG VIJEĆA (31.12.2017.-SVEUKUPNI, BILJEŠKE, ODLUKA – DECISIONE)
FINANCIJSKI PLAN ZA 2018 I PROJEKCIJE ZA 2019 I 2020 (OBRAZLOŽENJE T.D.V.-G.I.I. NARIDOLAFIN.PLAN 2018.+ PROJEKCIJE 2019.-2020.)
PLAN NABAVE – PIANO DEGLI ACQUISTI 2018 (PLAN NABAVE – PIANO DEGLI ACQUISTI 2018)
1.REBALANS ZA 2017 I ODLUKA (1.REBALANS 2017. I odluka)
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 30.06.2017.30.06.2017-SVEUKUPNI
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 31.03.2017. – 31.03.2017.-SVEUKUPNI

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2016 – 31.12.2016. SVEUKUPNI

FINANCIJSKI PLAN ZA 2017 I PROJEKCIJE ZA 2018 I 2019

obrazlozenje-iz-programa

PLAN NABAVE 2017

30-09-2016-sveukupni
SVEUKUPNI 30.06.2016
IZJAVA – DA NEMA SUKOBA INTERESA
Financijski izvještaj za 2015.
Plan financijskih potreba za 2016. i projekcije za 2017. i 2018.
Plan nabave roba, radova i usluga za 2015. godinu
Financijski izvještaj za I. tromjesečje 2015.
Financijski izvještaj za I. tromjesečje 2015.
Financijski izvještaj 2014
Financijski izvještaj 2014 – obveze
Financijski izvještaj 2014 – bilješke

Ostalo

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA – GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2019 – Godisnje_izvjesce 2019
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJA – GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2018 – Godisnje_izvjesce 2018
Godisnje_izvjesce PPI
godisnje_izvjesce PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

godisnje_izvjesce PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA

 

Protocollo di sicurezza e protezione e di prevenzione all’asilo
Procedura zaprimanja i provjere računa te plaćanja po računima
Procedura stvaranja ugovornih obveza
PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE (PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE)