Kontakti

Talijanski dječji vrtić – Giardino d’infanzia italiano

“Naridola”

Rovinj – Rovigno
Omladinska – Viale della Gioventù 20

Tel. 052 830 138
Fax 052 840 735

MB 01330683
OIB 88070753043

e-mail: dv-gi-naridola@pu.htnet.hr


Zahtjev za pravo na pristup informacijama možete podnijeti:

  • putem telefona na broj 052 830 138
  • putem faxa na broj 052 840 735
  • putem elektroničke pošte:
  • poštom na adresu Talijanski dječji vrtić – Giardino d’infanzia italiano “Naridola”, Omladinska 20, 52210 Rovinj – Rovigno

Službenik/ca za informiranje: xx
Obrazac zahtjeva za pristup informacijama

Skip to content